فیلم | دعوت استاد قرائتی جهت شرکت در مسابقه سراسری تفسیر قرآن کریم بصورت مجازی

منبع: حوزه

16

1399/5/26

13:08


فیلم | دعوت استاد قرائتی جهت شرکت در مسابقه سراسری تفسیر قرآن کریم بصورت مجازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو