حدیث روز | راه دستیابی به آسایش قلبی

منبع: حوزه

15

1399/5/27

08:31


حوزه/ امام علی (ع) در روایتی به راه دستیابی به آسایش دل اشاره کرده اند.

حدیث روز | راه دستیابی به آسایش قلبی

خبرگزاری «حوزه» روایت زیر را از کتاب نهج البلاغه منتشر می‌کند.

  

امام علی علیه السلام:

اِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَما تَمَلُّ الاَْبْدانُ فَابْتَغُوا لَها طَرائِفَ الْحِکَمِ.

دلهـا نـیـز مانند بدنها خـسـتـه مـی گـردد. بـرای آسـایـش دل در پی حکمت های نو برآیید( با حکمت های روح  افزا،  خستگی قلوب را برطرف کنید  ).

  

نهج البلاغه : حکمت ۸۹، ص ۱۱۲۷

تصویری


ویدئو