قاضی زاده هاشمی: برخی حقوق دانان مطرح حاضر به قبول پرونده ویلموتس نبودند / فوتبال برتر

منبع: طرفداری

18

1399/5/28

04:13


قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس ایران که به عنوان مهمان در برنامه فوتبال برتر حاضر است، از پیچیدگی پرونده ویلموتس سخن می گوید که باعث شده بعضی وکلا حتی حاضر به قبول این پرونده نباشند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو