پژمان فر: امیدواریم وزارت ورزش اشتباهش در پرونده ویلموتس را جبران کند / فوتبال برتر

منبع: طرفداری

20

1399/5/28

04:57


نصر الله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره شکست ایران در پرونده قرارداد ویلموتس صحبت می کند و کوتاهی وزارت ورزش را یکی از عوامل اصلی این اتفاق می داند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو