اقیانوس نهفته در فضا

منبع: برترین ها

22

1399/5/28

08:20


سیاره کوتوله سرس سال ۲۰۱۵ توسط کاوشگر "داون" (Dawn) ناسا کشف شد. دانشمندان گمان می‌کنند در عمق ۴۰ کیلومتری سرس یک اقیانوس نهفته باشد.

برترین‌ها: سیاره کوتوله سرس سال ۲۰۱۵ توسط کاوشگر "داون" (Dawn) ناسا کشف شد. دانشمندان گمان می‌کنند در عمق ۴۰ کیلومتری سرس یک اقیانوس نهفته باشد.

اقیانوس نهفته در فضا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو