روش بافت شنل دخترانه

روش بافت شنل دخترانه


3

1399/6/27

14:47روش بافت شنل دخترانه, روش بافت شنل بچه گانه ,بافت شنل بچه گانه , شنل بافی ,شنل قلاب بافی, آموزش بافتنی ,آموزش قلاب بافی

آموزش بافت شنل بچه گانه

ابتدا به اندازه دور گردن کودک به اضافه دوانگشت ایستاده زنجیره بیندازید سپس مانند الگو بافت این اشارپ زیبا را دنبال کنید.

روش بافت شنل دخترانه, روش بافت شنل بچه گانه ,بافت شنل بچه گانه , شنل بافی ,شنل قلاب بافی, آموزش بافتنی ,آموزش قلاب بافی

نقشه سایز آموزش بافت شنل بچه گانه

روش بافت شنل دخترانه, روش بافت شنل بچه گانه ,بافت شنل بچه گانه , شنل بافی ,شنل قلاب بافی, آموزش بافتنی ,آموزش قلاب بافی

آموزش بافت شنل بچه گانه با قلاب

نقشه بافت آموزش بافت شنل بچه گانه

روش بافت شنل دخترانه, روش بافت شنل بچه گانه ,بافت شنل بچه گانه , شنل بافی ,شنل قلاب بافی, آموزش بافتنی ,آموزش قلاب بافی

آموزش بافت شنل بچه گانه

یک نمونه با رنگ دیگر بافت شنل بچه گانه

آموزش بافت شنل دخترانه با دومیل

شنل بچه گانه

بافت شنل دخترانه

برای بچه های ۱ ساله با نخ نازک و میل شماره ۲/۵ ۶۰ دانه سر انداختم، ۸ رج رکن با ابری بافتم و بعد از ۸ رج دانه اول رو نبافته و دو دانه بعدی که پیچ دنده ایه اول دانه دوم رو بافته از میل خارج نمیکنیم و دانه اول رو میبافیم و با هم از میل خارج میکنیم

بعد ۱ دانه زیر ،۲ دانه رو ،۸ دانه برای پیچ ، ۲ رو، دوباره پیچ دنده ای ۱ دانه زیر ،۲ رو .۸ دانه پیچ از زیر بافته میشه .۲ رو . ۲ پیچ دنده ای ۱زیر.۲ رو .۸ دانه پیچ.۲ رو .۲ پیچ دنده ای ۱زیر .۲ رو.

۸ دانه آخر هم رکن رج پشت دانه ها همان طور که دیده میشه بافته میشن هر ۸ رج هم پیچ هشتایی رو میندازیم به این صورت
پیچ ۸ تایی به دو دسته ۴ تایی تقسیم میشه .۴ تای اول :دو دانه اول رو پشت بافت نگه داشته دو دانه دوم رو میبافیم بعد دو دانه اول رو .
۴ دانه دوم : دو دانه اول رو جلوی بافت نگه داشته دو دانه دوم رو میبافیم به دو دانه اول رو میبافیم بعد از هشت رج دوباره جای پیچ ها عوض میشه ۴ تای اول : دو دانه اول رو جلوی بافت نگه میداریم دو دانه دوم رو میبافیم بعد دو دانه اول رو میبافیم
۴ دانه دوم : دو دانه اول رو پشت گار نگه میداریم دو دانه دوم رو میبافیم بعد دو دانه اول رو میبافیم .

آموزش بافت شنل دخترانه دو مدل جدید با قلاب و دومیل

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو