به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 26,750(بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 26,850(بیست و شش هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 31,550(سی و یک هزار و پانصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو  31,650(سی و یک هزار و ششصد و پنجاه تومان) است.