شیر‌های دریایی در شهر بندری آرژانتین (عکس)

شیر‌های دریایی در شهر بندری آرژانتین (عکس)


منبع: عصر ایران

2

1399/6/27

14:55


شهر بندری آرژانتین جولانگاه شیر‌های دریایی شده است که بر اثر شیوع کروناویروس خالی از مردم شده است.

منبع: میزان

تصویری


ویدئو