شیوه تازه سپاهانی ها برای کرنر زدن (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1399/6/27

15:00


روز گذشته در بازی آسیایی سپاهان، هنگام ارسال ضربه کرنر دو بازیکن این تیم، پشت توپ ایستادند تا تمرکز حریف را به هم بریزند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو