فیلمی واقعی از شهادت یک رزمنده و راویانی که همگی شهید شدند(فیلم)

منبع: عصر ایران

2

1399/6/27

15:02


فیلمی واقعی و مستند از شهادت یک رزمنده و راوایانی که همه به شهادت رسیده اند: شهیدان سعید علیزاده ( کمیل)، نوید صفری، رضا عادلی، عارف کایدخورده، حبیب رحیمی منش.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو