توضیحات شرکت پشتیبانی دام درباره گرانی تخم مرغ (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1399/6/27

15:04


مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: در بخش تولید و تامین مرغ و تخم مرغ مشکل خاصی وجود ندارد و اگر سازمان حمایت در قیمت آن ها تجدید نظر کنند مشکل نوسانات قیمت هم حل می شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو