جدیدترین رکوردهای ثبت شده در گینس (فیلم)

منبع: عصر ایران

2

1399/6/27

15:04


رکوردهاي جديد گينس: کوتاه ترين راننده اتوبوس با 136 سانتيمتر قد. راندن موتور با سرعت 122 کيلومتر بر ساعت با سر روي زين. يک توپ روي سر و صدويازده روپايي با توپ ديگر. دست دادن موش 28 بار در سي ثانيه.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو