آموزش نقاشی با استفاده از انگشتان دست (فیلم)

منبع: عصر ایران

4

1399/6/27

15:07


در این ویدیو کوتاه دو نقاشی ساده با استفاده از انگشتان دست را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو