روایت جالب خبرنگار ایرانی از مصاحبه با گورباچف (فیلم)

منبع: عصر ایران

2

1399/6/27

15:08


گورباچف می‌گفت اگر یک بار دیگر به عقب برگردم اولین کاری که می‌کنم این است که نامه آیت‌الله خمینی را یکبار دیگر می‌خوانم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو