گردن عربده کشان را می شکنیم

منبع: دوستان

2

1399/6/27

15:11


سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:رفتارهای اراذل و اوباش ناشایست و مذبوهانه هستند و به طور جدی امنیت عمومی جامعه، معابر، خیابان‌ها و تفرجگاه‌ها را به چالش می‌کشند.

ما بر وعده و قولی که برای برخورد با این گونه افراد داده بودیم، پایبندیم.

گردن تمام مجرمین، به خصوص اراذل و اوباشی که عربده کشی می کنند و قداره بندند را خواهیم شکست و شدیدترین برخورد‌ها را طبق قانون خواهیم کرد.

نیروی انتظامی کوتاه نخواهد آمد؛ امنیت و آرامش مردم اصلی‌ترین وظیفه پلیس است و کسانی که می‌خواهند این امنیت را به چالش بکشند و دچار خدشه بکنند، منتظر شدیدترین برخورد پلیس باشند.

پیش‌نویس خودکار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو