به کارگردانی کاظم مولایی؛ «گورکن» پروانه نمایش گرفت

منبع: سینما پرس

2

1399/6/27

15:12


سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

ویشکا آسایش_ گورکن

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش سینماپرس، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه شب گذشته با مجوز نمایش برای فیلم : «گورکن» به تهیه کنندگی سینا سعیدیان وکارگردانی کاظم مولایی موافقت کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو