فیلم | شناسایی پیکر شهید مسیحی پس از ۴ دهه

منبع: حوزه

7

1399/6/30

01:02


در این ویدیو لحظه خبر دادن به خانواده شهید «هراچ هاکوپیان» را می‌بینید.

فیلم | شناسایی پیکر شهید مسیحی پس از ۴ دهه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو