گل ادی انکیتا به وست هم با پاس زیبای ساکا (آرسنال 2-1 وست هم)

منبع: طرفداری

8

1399/6/30

01:29


ادی انکیتا گل دوم آرسنال مقابل وست هم را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو