خلاصه بازی هلاس ورونا 0-0 آاس رم (سری آ - 2020/21)

منبع: طرفداری

8

1399/6/30

01:42


هلاس ورونا و آاس رم در دومین بازی از فصل 2020/21 سری آ مقابل یکدیگر قرار گرفتند. 


در همین رابطه:

هلاس ورونا 0-0 آاس رم؛ خط حمله تیم فونسکا بدون ژکو، زهر لازم را نداشت


 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو