گل لئوناردو بونوچی به سمپدوریا (یوونتوس 2-0 سمپدوریا)

منبع: طرفداری

5

1399/6/31

00:03


گل دوم یوونتوس به سمپدوریا توسط لئوناردو بونوچی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو