گل کریستیانو رونالدو به سمپدوریا (یوونتوس 3-0 سمپدوریا)

منبع: طرفداری

9

1399/6/31

00:18


گل سوم یوونتوس به سمپدوریا توسط کریستیانو رونالدو

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو