(ویدیو) کارشناس تلویزیون: زنی که بیرون خانه کار می‌کند، جارو برقی شیکی ‌است که جارو نمی کند!

منبع: فرارو

7

1399/6/31

00:18


برنامه خانوادگی صداوسیما: زنی که بیرون خانه کار می‌کند، جارو برقی شیکی‌است که جارو نمی‌کند!

مفسر برنامه صداوسیما، در پاسخ به پرسشی درباره اشتغال یا خانه‌داری زنان، می‌گوید زنی را که خانه‌دار نیست و بچه پرورش نمی‌دهد، با یک جارو برقی که جارو نمی‌کند یا خودروی شاسی‌بلند مدرنی که با آن مسافرکشی می‌کنند!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو