سرقت از لباس‌فروشی در روز روشن

منبع: برترین ها

8

1399/6/31

00:19


در روزهای اخیر اخبار زیادی در خصوص سرقت در شهر تهران گزارش شده است که در آخرین نمونه دو سارق به سرقت از یک مغازه لباس فروشی در استان تهران اقدام کرده‌اند.

ایران تایمز: در روزهای اخیر اخبار زیادی در خصوص سرقت در شهر تهران گزارش شده است که در آخرین نمونه دو سارق به سرقت از یک مغازه لباس فروشی در استان تهران اقدام کرده‌اند. 

سرقت از لباس‌فروشی در روز روشن

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو