گل رائول خیمنز به منچسترسیتی (وولورهمپتون 1-2 منچسترسیتی)

منبع: طرفداری

6

1399/7/1

00:32


رائول خیمنز گل اول وولورهمپتون مقابل منچسترسیتی را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو