گل گابریل ژسوس به وولورهمپتون (وولورهمپتون 1-3 منچسترسیتی)

منبع: طرفداری

13

1399/7/1

00:46


گابریل ژسوس گل سوم منچسترسیتی مقابل وولورهمپتون را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو