برخورد ضربه یوسف النصیری به تیر دروازه بایرن مونیخ روی دفع توپ مانوئل نویر با پا (بایرن مونیخ 1-1 سویا)

منبع: طرفداری

16

1399/7/4

00:44


ضربه یوسف النصیری با دفع توپ مانوئل نویر با پا به تیر دروازه بایرن مونیخ برخورد کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو