حمله ناگهانی یوزپلنگ به یک بچه در پارک

منبع: برترین ها

3

1399/7/26

23:39


شجاعت بی‌نظیر یک مادر برای نجات کودکش حین بازی در پارک در مواجه با حمله یک یوزپلنگ، با موفقیت همراه شد.

خبر فوری: شجاعت بی‌نظیر یک مادر برای نجات کودکش حین بازی در پارک در مواجه با حمله یک یوزپلنگ، با موفقیت همراه شد.

حمله ناگهانی یوزپلنگ به یک بچه در پارک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو