گل آلوارو موراتا به کروتونه که به دلیل به ثمر رسیدن در موقعیت آفساید توسط VAR رد شد (کروتونه 1-1 یوونتوس)

منبع: طرفداری

9

1399/7/27

00:06


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو