نکات مهم و کلیدی درباره ی کرونا از زبان میرسیدی (فیلم)

منبع: عصر ایران

16

1399/8/3

09:29


توضیحات دکتر میرسیدی مجری و پزشک را درباره کرونا ببینید.

مطالب مشابه


تصویری