اسنوکر با دهان در پاکستان (فیلم)

منبع: عصر ایران

10

1399/8/3

12:08


وزرشکار پاکستانی با داشتن معلولیت از ناحیه هر دو دست، بازی اسنوکر را به خوبی و با دهان انجام می‌دهد، ببینید:

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو