گل ماراش کومبولا به میلان روی اشتباه زلاتان ابراهیموویچ (میلان 3-3 آاس رم)

منبع: طرفداری

7

1399/8/6

01:10


ماراش کومبولو گل سوم رم را وارد دروازه میلان کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو