مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱


منبع: برترین ها

6

1399/9/2

00:40


از امشب، یکم آذرماه ممنوعیت تردد درونشهری از ساعت ٢١ شب تا ٤ صبح روز بعد برای همه‌ی شهروندان و مشاغل به استثنای شاغلان مشاغل ضروری گروه یک، اعمال شده است.

ایسنا: از امشب، یکم آذرماه ممنوعیت تردد درونشهری از ساعت ٢١ شب تا ٤ صبح روز بعد برای همه‌ی شهروندان و مشاغل به استثنای شاغلان مشاغل ضروری گروه یک، اعمال شده است. برای متخلفان هم به ازای هر ٢٤ ساعت یک جریمه اعمال می‌شود.

عکس: سید محمد آل رسول

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مشهد؛ بعد از ساعت ۲۱

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو