نوای محزون سه‌تار مقابل قفس شیر‌ها

منبع: برترین ها

6

1399/9/2

08:06


نوای شور‌انگیز سه‌تار توسط فردی مقابل قفس شیر‌ها در باغ وحش را ببینید.

برترین‌ها: نوای شور‌انگیز سه‌تار توسط فردی مقابل قفس شیر‌ها در باغ وحش را ببینید.

نوای محزون سه‌تار مقابل قفس شیر‌ها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو