اتهام جنسی به معاون جو بایدن در برنامه شبکه ۳ (فیلم)

منبع: عصر ایران

5

1399/9/2

11:19


در یکی از برنامه های شبکه ۳ تلویزیون شخصی که خود را کارشناس مسائل سیاسی معرفی می کند به کامالا هریس معاون رییس جمهور منتخب آمریکا توهین جنسی کرده و عامل پیشرفت وی را داشتن روابط متعدد با مردان عنوان کرده است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو