پیام‌های یواشکی تندرو‌های ایران به بایدن به روایت محمد مهاجری

منبع: فرارو

3

1399/9/2

13:02


فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی نوشت: افراد و گروه‌های سیاسی کشورمان که تا دیروز برای پیروزی ترامپ یقه پاره می‌کردند پس از شکست او در صدد فرستادن پیام‌های یواشکی برای دولت بایدن هستند.

پیام‌های یواشکی تندرو‌های ایران به بایدن به روایت محمد مهاجری

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در توئیتی با هشتگ‌های ترامپ، بایدن، ضدامریکایی و انتخابات ۱۴۰۰ نوشت: شورای عالی امنیت ملی به هوش باشد؛ افراد و گروه‌های سیاسی کشورمان که تا دیروز برای پیروزی ترامپ یقه پاره می‌کردند پس ازشکست او در صدد فرستادن پیام‌های یواشکی برای دولت بایدن هستند. شعار‌های ضدامریکایی آن‌ها گولتان نزند. این جماعت برای برنده شدن در انتخابات ۱۴۰۰ هرکاری می‌کنند.

پیام‌های یواشکی تندرو‌های ایران به بایدن به روایت محمد مهاجری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو