معاونان ورزشی و اقتصادی باشگاه تراکتور منصوب شدند

منبع: طرفداری

2

1399/9/2

13:14


معاونان ورزشی و اقتصادی باشگاه تراکتور منصوب شدند

معاونان تراکتور منصوب شدند

با تصمیم مدیرعامل جدید، معاونان ورزشی و سرمایه گذاری و اقتصادی باشگاه تراکتور منصوب شدند.

به گزارش طرفداری، بر اساس تصمیم سجاد سیاح، معاونان ورزشی و سرمایه گذاری و اقتصادی باشگاه منصوب شدند.

بر این اساس، هوشنگ نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه خواهد بود و حسین امین دخت نیز به عنوان معاون سرمایه گذاری و اقتصادی فعالیت می‌کند.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو