شما دعوتید به بخش کرونایی‌ها؛ تشریف می‌آورید؟ (فیلم)

منبع: عصر ایران

2

1399/9/2

13:36


در این دوربین مخفی، از مردم خواسته می شود تا به عنوان پرستار در بخش های کرونایی بیمارستان ها داوطلب شوند. واکنش مردم را نسبت به این امر می بینید./خبرگزاری دانشجو

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو