ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس: هواداران وارد جنگ رسانه ای رقبا نشوند / ویدیو

منبع: طرفداری

3

1399/9/2

14:54


صحبت های ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس را مشاهده می کنید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو