مبلّغان از شیوه های خلاقانه و نوآورانه برای اثربخشی تبلیغ بهره بگیرند

منبع: حوزه

2

1399/9/2

15:05


حوزه/ مدیرکل تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت مسأله خلاقیت و نوآوری در فعالیت های تبلیغی، بر ضرورت بهره گیری مبلغان از شیوه های خلاقانه و نوآورانه در اثربخشی جریان تبلیغ تأکید کرد.

مبلّغان از شیوه های خلاقانه و نوآورانه برای  اثربخشی تبلیغ بهره بگیرند

به گزارش خبرگزاری ‌حوزه، حجت الاسلام یحیی کمال در نشست مشترک اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق که به منظور تبیین ظرفیت های این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: خلاقیت، نوآوری و ابتکار در عرصه فعالیت های تبلیغی، یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار در امر تبلیغ دین می باشد و خلاقیت در بکارگیری قالب های جدید تبلیغی و بهره گیری از ابزارهای نوین، فعالیت های تبلیغی موفق تری را به دنبال خواهد داشت.

وی به لزوم خلاقیت و نوآوری در برگزاری فعالیت های فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و گفت: اگر مبلّغ بخواهد فعالیت تبلیغی او در میان مخاطبان تأثیر بگذارد، باید از شیوه های تبلیغی کلیشه ای و سنتی کم فایده فاصله بگیرد و به سمت راه های خلاقانه و نوآورانه برود.

مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تشکیل گروه های تبلیغی، اولین گام در جهت به روز شدن فعالیت های تبلیغی و تغییر روش های قدیمی و کم اثر  بود؛ گام دوم در تحول فعالیت تبلیغی و بالا بردن اثربخشی آن، آموزش گروه های تبلیغی در زمینه های مهارتی و علمی بوده که تا کنون به فضل الهی این کار با قوت صورت گرفته و در حال انجام نیز می باشد.

وی تأسیس مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق را امری ارزشمند برشمرد و افزود: ایجاد این مرکز یک امر مورد نیاز و ارزشمندی است که می تواند کمک های شایانی را در زمینه عملی شدن ایده های ناب و خلاق مبلغان و طلاب سراسر کشور داشته باشد.

حجت الاسلام کمال اظهار داشت: هم اکنون با توجه به شرایط بد اقتصادی و معیشتی مبلغان، شاهد کمرنگ شدن فعالیت های تبلیغی می باشیم و تعداد قابل توجهی از مبلغان توانمند برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی، فعالیت های تبلیغی خود را کاهش داده و جذب نهادها و ادارات شده اند تا بتوانند مخارج زندگی خود را تأمین نمایند و این موضوع باعث کاهش مبلغان فعال، توانمند در جامعه خواهد شد.

وی گفت: برای تداوم حضور مبلغان توانمند در عرصه تبلیغ و رفع مشکل اقتصادی آنان و همچنین بیشتر شدن فعالیت های فرهنگی خلاقانه، باید مبلغان مورد حمایت قرار گیرند و نیز بتوانیم کسب و کار پایدار و متناسب با فعالیت های فرهنگی و تبلیغی آنان ایجاد نمائیم؛ این که چنین کسب و کاری به چه شکل باشد و چگونه صورت گیرد را می توانیم از ایده هایی که در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق ثبت شده و می شود بهره بگیریم.

مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به اهمیت استمرار فعالیت های تبلیغی و بکارگیری شیوه های جدید در این زمینه اشاره و تصریح کرد: طرح و برنامه نویسی، همچنین داشتن ایده های جدید و خلاق در امر تبلیغ، یک امر ضروری می باشد که باید به آن توجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق باید در دو جهت نسبت به مبلغان و تبلیغ، فعالیت های خود را سامان دهد: جهت اول، قضاوت و داوری نسبت به ایده های جدید و نو تبلیغی مبلغان و حمایت از آنان و جهت دوم، آنکه به منظور ایجاد رویکرد خلاق و نوآورانه در مبلغان و گروه های تبلیغی دوره های آموزشی خاصی را برگزار کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو