بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس


2

1399/9/2

15:24


در دومین روز از آذرماه ۱۳۹۹، نخستین دانه‌های برف پاییزی در ارتفاعات همدان بر روی زمین نشست و دامنه ارتفاعات الوند را سپیدپوش کرد.

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

بارش نخستین برف پاییزی در همدان + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران

تصویری


ویدئو