جرارد پیکه به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو چند ماه از میادین دور خواهد بود

منبع: طرفداری

2

1399/9/2

16:51


جرارد پیکه به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو چند ماه از میادین دور خواهد بود

مدت زمان دوری پیکه از میادین به انتخاب نوع درمان او بستگی خواهد داشت. در هر صورت او حداقل 2 ماه از میادین دور خواهد بود.

جرارد پیکه در جریان باخت 1-0 بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید از ناحیه زانو مصدوم شد. او به دلیل این مصدومیت، ماه ها از میادین دور خواهد بود.

با تایید باشگاه بارسلونا؛ جرارد پیکه دچار آسیب دیدگی درجه 3 از ناحیه رباط جانبی داخلی زانوی راست شده است. همچنین رباط صلیبی همین زانوی او کمی آسیب دیده است. در بیانیه باشگاه بارسلونا به مدت زمان دوری جرارد پیکه از میادین اشاره نشده است. در صورت نیاز پیکه به عمل جراحی، او ماه ها از میادین دور خواهد بود.


همچنین بخوانید:

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو