حضور علی کریمی در حاشیه جدال استقلالی های سابق / گزارش تصویری

حضور علی کریمی در حاشیه جدال استقلالی های سابق / گزارش تصویری


منبع: طرفداری

2

1399/9/2

17:05


حضور علی کریمی در حاشیه جدال استقلالی های سابق / گزارش تصویری

علی کریمی، مهرداد میناوند و وحید امیری برای تماشای بازی چوکا و خیبر به استادیوم غدیر رفتند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو