متن آهنگ آ دلخواه عباد محمدی (A Delkhah Ebad Mohammadi)

منبع: دلگرم

3

1399/9/2

17:36


متن آهنگ آ دلخواه عباد محمدی (A Delkhah Ebad Mohammadi)

متن آهنگ آ دلخواه عباد محمدی

توسه بهیمه بیمار و دلتنگ آ دلخواه

توسه بهیمه کروای رنگ آ دلخواه

ت مه شیرین من ته فرهاد کور کن آ دلخواه

عشق شیرین زمه فولاد دم ستگ آ دلخواه

های برو های نشو ای یار جانی آ دلخواه

تره ویمه نبونه زندگانی آ دلخواه

separator line

متن آهنگ زبانم لال از کسری زاهدی ( Kasra Zahedi | Zabanam Lal) | دلگرم

متن آهنگ لعنت آریانا سعید ( Lanat | Aryana Sayeed ) | دلگرم


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو