تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس


2

1399/9/2

17:51


طوفان و یخبندان گسترده که شهر "ولادی‌وستوک" در شرق روسیه را دربرگرفته، باعث شده است هزاران نفر از ساکنان این شهر، روزها را بدون آب و برق سپری کنند و در این منطقه وضعیت اضطراری اعلام شود. کاهش کم‌سابقه دمای هوا در این منطقه باعث شکسته شدن درختان و از کار افتادن خطوط انتقال برق شده است.

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

تصاویری عجیب از یخ زدگی در شرق روسیه! + عکس

 

تصویری


ویدئو