گل سیمونه زاتزا به اینتر (اینتر 0-1 تورینو)

منبع: طرفداری

2

1399/9/2

18:32


سیمونه زاتزا گل اول تورینو مقابل اینتر را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو