گل کریستین آنسالدی به اینتر از روی نقطه پنالتی (اینتر 0-2 تورینو)

منبع: طرفداری

2

1399/9/2

19:04


کریستین آنسالدی گل دوم تورینو مقابل اینتر را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو