قیمت مرغ به ۳۶هزار تومان رسید

منبع: برترین ها

2

1399/9/2

19:09


امروز قیمت مرغ دوباره با افزایش قابل توجه از ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان به دست مردم رسید. این در حالی است که تعزیرات حکومتی فروش حتی صد تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان را را تخلف اعلام کرد.

خبرگزاری فارس: امروز قیمت مرغ دوباره با افزایش قابل توجه از ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان به دست مردم رسید. این در حالی است که تعزیرات حکومتی فروش حتی صد تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان را را تخلف اعلام کرد.

قیمت مرغ به ۳۶هزار تومان رسید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو