گل لائوتارو مارتینز به تورینو (اینتر 4-2 تورینو)

منبع: طرفداری

2

1399/9/2

19:36


لائوتارو مارتینز گل چهارم اینتر مقابل تورینو را به ثمر رساند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو