راز فنلاند، پاک ترین کشور اروپایی از کرونا (فیلم)

منبع: عصر ایران

2

1399/9/2

20:04


اقدامات زودهنگام دولت فنلاند و اعتماد مردم و ثبت کمترین تخلف از سوی آنها باعث شده است از ژانویه تا 18 نوامبر یعنی در طول 10 ماه تنها 371 مورد فوتی و 19 هزار و 60 مورد آلودگی در فنلاند ثبت شود که این آمار اندک به علت قرنطینه ای است که از فصل بهار در این کشور به مدت 2 ماه به اجرا در آمد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو