قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابلاغ شد

منبع: رکنا

2

1399/9/2

20:53


قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابلاغ شد

رکنا: براساس این قانون که هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید دولت باید تا پایان سال به ۶۰ میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند.

اکنون دولت موظف است با فراهم کردن سازوکارهای اجرایی قانون، پرداخت این یارانه به مردم را با سرعت و دقت آغاز کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو